Komunikaty Inventum

Umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków uczestnikom subfunduszu Inventum Pieniężny w likwidacji

27 mar 2019

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, informuje, że do 5 kwietnia 2019 r. planowane jest umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa w subfunduszu Inventum Pieniężny w likwidacji po cenie 34,47 zł ustalonej na 26 marca 2019 r.

Umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków pieniężnych możliwa jest dzięki spieniężeniu wszystkich aktywów wyżej wymienionego subfunduszu oraz uregulowaniu wszystkich zaległych i bieżących zobowiązań subfunduszu.
Wypłaty będą realizowane jednocześnie i proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa na rachunki bankowe wskazane do odkupień w rejestrze uczestników. 
Aby zaktualizować numer konta bankowego prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Finteco Sp. z o.o. (PSAT).
Numer infolinii PSAT:
+48 22 32 04 786 (obsługa klienta w godz. 9-17)

 

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość