Komunikaty Inventum

Komunikat w sprawie RODO

8 sty 2019

25 maja 2018 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO).

ING Bank Śląski S.A. (Likwidator), reprezentujący fundusze Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO w likwidacji udostępnia w załączeniu informację o przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia likwidacji.

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość