Komunikaty Inventum

Częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków uczestnikom subfunduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji

2 mar 2018

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, informuje, że do końca marca 2018 r. umorzy jednostki uczestnictwa po cenie opublikowanej w informacji półrocznej na dzień 8 stycznia 2018 r.

Likwidator wypłaci środki pieniężne uczestnikom według poniższego schematu:

  • Subfundusz Inventum Obligacji w likwidacji – umorzenie 19% jednostek uczestnictwa pozostających do umorzenia,
  • Subfundusz Inventum Akcji w likwidacji – umorzenie 23% jednostek uczestnictwa pozostających do umorzenia,
  • Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu w likwidacji – umorzenie 30% jednostek uczestnictwa.

Wypłaty będą realizowane jednocześnie i proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa na rachunki bankowe wskazane do odkupień w rejestrze uczestników. Aby zaktualizować numer konta bankowego prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Finteco Sp. z o.o. (PSAT).

Numer infolinii PSAT:

+48 22 32 04 786 (obsługa klienta w godz. 9-17)

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość