Komunikaty Inventum

Umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków uczestnikom subfunduszy Inventum Parasol FIO

25 maj 2017

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, informuje, że do końca maja 2017 r. planowane jest umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa i wypłata środków pieniężnych uczestnikom czterech niżej wymienionych subfunduszy działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, po cenie ustalonej na dzień 22 maja 2017 r.

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, informuje, że do końca maja 2017 r. planowane jest umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa i wypłata środków pieniężnych uczestnikom czterech niżej wymienionych subfunduszy działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, po cenie ustalonej na dzień 22 maja 2017 r., tj.:

  • Inventum Zrównoważony Subfundusz w likwidacji – po cenie 49,96 zł;
  • Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz w likwidacji – po cenie 94,79 zł; 
  • Inventum Rynków Wschodzących Subfundusz w likwidacji – po cenie 44,75 zł;
  • Inventum Surowce Plus Subfundusz w likwidacji – po cenie 40,97 zł.

Umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków pieniężnych możliwa jest dzięki spieniężeniu wszystkich aktywów wyżej wymienionych subfunduszy oraz uregulowaniu wszystkich zaległych i bieżących zobowiązań tych subfunduszy.
Wypłaty będą realizowane zgodnie z liczbą posiadanych jednostek uczestnictwa na rachunki bankowe wskazane w rejestrze uczestników. 

Ponadto informujemy, że uczestnicy funduszy Inventum mogą kontaktować się z Likwidatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl, a także telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00 pod numerem +48 32 356 22 86.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość