Komunikaty Inventum

Informacja dla uczestników i wierzycieli

13 wrz 2016

W związku z komunikatem o umorzeniu jednostek uczestnictwa oraz komunikatem o wypłacie wierzytelności, ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO w likwidacji wraz z wydzielonymi subfunduszami informuje, iż kontakt dla uczestników funduszy Inventum jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 11– 16 pod numerem +48 32 356 22 86.

Aby zaktualizować numer konta bankowego prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (PSAT) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 pod numerem +48 22 32 04 786.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość