Komunikaty Inventum

Komunikat o umorzeniu jednostek uczestnictwa

11 sie 2016

Ogłoszenie o częściowym umorzeniu jednostek uczestnictwa i wypłacie środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji

Ogłoszenie o częściowym umorzeniu jednostek uczestnictwa i wypłacie środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A. informuje, iż do końca sierpnia br. częściowo umorzy jednostki uczestnictwa po cenie opublikowanej zgodnie z informacją półroczną na dzień 8 lipca 2016 r. i wypłaci środki pieniężne uczestnikom według poniższego schematu:

  • umorzenie 50% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Obligacji w likwidacji
  • umorzenie 60% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Akcji w likwidacji
  • umorzenie 85% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Pieniężny w likwidacji
  • umorzenie 15% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Rynków Wschodzących w likwidacji
  • umorzenie 75% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Surowce Plus w likwidacji
  • umorzenie 70% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Zmiennego Zaangażowania w likwidacji

Wypłaty będą realizowane jednocześnie i proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa na rachunki bankowe wskazane w rejestrze uczestników. Aby zaktualizować numer konta bankowego prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (PSAT).
 
Numery infolinii PSAT:

+48 22 32 04 786 (obsługa klienta w godz. 9-17)

 

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość