Komunikaty Inventum

Komunikat o wypłacie wierzytelności

11 sie 2016

Ogłoszenie wypłaty bezspornych wierzytelności wierzycielom subfunduszu Inventum Stabilnego Wzrostu w likwidacji działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji

Ogłoszenie wypłaty bezspornych wierzytelności wierzycielom subfunduszu Inventum Stabilnego Wzrostu w likwidacji działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A. informuje, iż do końca sierpnia br. wypłaci w 100% środki pieniężne wierzycielom subfunduszu Inventum Stabilnego Wzrostu w likwidacji działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO oraz w 40% bezspornych wierzytelności wierzycielom funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji. 

Realizacja wypłat jest możliwa dzięki pozyskaniu płynności przez wyżej wymieniony subfundusz/fundusz, tzn. pozyskanie środków ze spieniężenia aktywów w kwocie wystarczającej na uregulowanie zaległych zobowiązań tego subfunduszu/funduszu. Chodzi głównie o zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, wynikających z prawidłowo złożonych dyspozycji przed otwarciem likwidacji i przed zawieszeniem odkupywania jednostek. Wypłaty będą zgodne z przekazaną wierzycielom przez likwidatora korespondencją na zakończenie procesu korekt konwersji.

Należy zwrócić uwagę, że w portfelach subfunduszy Inventum Parasol FIO i funduszu Inventum Premium SFIO znajdują się w dużej mierze niepłynne aktywa, w tym trudno ściągalne należności od INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.  Skład portfeli funduszy jest efektem decyzji inwestycyjnych i transakcji dokonanych przez Inventum TFI S.A., któremu 7 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.
Aby zaktualizować numer konta bankowego prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (PSAT).
 
Numery infolinii PSAT:
+48 22 32 04 786 (obsługa klienta w godz. 9-17)

 

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość