Komunikaty Inventum

Informacja dla osób uposażonych po śmierci uczestnika funduszu

28 lip 2016

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO w likwidacji wraz z wydzielonymi subfunduszami informuje, iż rejestracja osób uposażonych po śmierci uczestnika możliwa jest na podstawie uzupełnionego załączonego do komunikatu oświadczenia osoby uposażonej.

Przy czym:

  • oświadczenie osoby uposażonej należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ProService Agenta Transferowego Sp. z o.o.  w Warszawie przy ul. Puławskiej 436, lub
  • oświadczenie osoby uposażonej potwierdzone notarialnie należy przesłać pocztą na adres ProService Agenta Transferowy Sp. z o.o., ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa; koniecznie z opisem „Dot. Inventum TFI”.

Pobierz oświadczenie

 

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość