Inventum Premium

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 05.01.2015

5 sty 2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 05.01.2015.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 05.01.2015

INVENTUM Premium SFIO 181,44

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość