Inventum Parasol

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 02.01.2015

2 sty 2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 02.01.2015.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 02.01.2015

INVENTUM Obligacji Subfundusz 280,90
INVENTUM Akcji Subfundusz 80,64
INVENTUM Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,93
INVENTUM Surowce Plus Subfundusz 61,37
INVENTUM Rynków Wschodzących 76,57
INVENTUM Zmiennego Zaangażowania Subfundusz 96,01
INVENTUM Zrównoważony Subfundusz 59,06
INVENTUM Pieniężny Subfundusz 118,29

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość