Inventum Parasol

7
sty
2015

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 07.01.2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 07.01.2015.

Więcej
5
sty
2015

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 05.01.2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 05.01.2015.

Więcej
2
sty
2015

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 02.01.2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 02.01.2015.

Więcej
30
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 30.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 30.12.2014.

Więcej
29
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 29.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 29.12.2014.

Więcej
23
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 23.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 23.12.2014.

Więcej
22
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 22.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 22.12.2014.

Więcej
19
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 19.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 19.12.2014.

Więcej
18
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 18.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 18.12.2014.

Więcej
17
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 17.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Parasol FIO na dzień 17.12.2014.

Więcej

Inventum Premium

7
sty
2015

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 07.01.2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 07.01.2015.

Więcej
5
sty
2015

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 05.01.2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 05.01.2015.

Więcej
2
sty
2015

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 02.01.2015

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 02.01.2015.

Więcej
30
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 30.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 30.12.2014.

Więcej
29
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 29.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 29.12.2014.

Więcej
23
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 23.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 23.12.2014.

Więcej
22
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 22.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 22.12.2014.

Więcej
19
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 19.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 19.12.2014.

Więcej
18
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 18.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 18.12.2014.

Więcej
17
gru
2014

Wartość jednostek uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 17.12.2014

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Inventum Premium SFIO na dzień 17.12.2014.

Więcej

Komunikaty

Komunikat w sprawie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfunduszu

18 gru 2014

Informujemy, że na wniosek Depozytariusza Komisja wydała w dniu 18.12.2014 r. decyzję zezwalającą na dalsze zawieszenie Subfunduszu Zmiennego Zaangażowania. Wniosek uzasadniony jest niską płynnością aktywów Subfunduszu, uniemożliwiającą bieżące regulowanie zobowiązań względem uczestników.

Informujemy, że na wniosek Depozytariusza Komisja wydała w dniu 18.12.2014 r. decyzję zezwalającą na dalsze zawieszenie Subfunduszu Zmiennego Zaangażowania. Wniosek uzasadniony jest niską płynnością aktywów Subfunduszu, uniemożliwiającą bieżące regulowanie zobowiązań względem uczestników. Zawieszenie obowiązuje od 18 grudnia 2014 do 7 stycznia 2015 roku. W przypadku braku znalezienia przez Depozytariusza nowego Towarzystwa, które zgodzi się przejąć zarządzanie Inventum Parasol FIO, od 07.01.2015 Fundusz wejdzie w stan likwidacji. Zarówno w okresie zawieszenia jak i likwidacji Fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa.

Uchwała Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 11) Regulaminu Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 07.10.2014 r. Decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., działając jako organ Depozytariusza reprezentującego INVENTUM Parasol  Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w wykonaniu Decyzji KNF z dnia 18.12.2014 r. (DFI/III/4032/1/2/14/MM/JD) zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności, postanawia na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Ustawa) zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfunduszu, w okresie od dnia 18 grudnia 2014 r. do dnia 07 stycznia 2015 r. 

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość