Informacje dla uczestników funduszy Inventum oraz wyceny funduszy Inventum Parasol FIO i Inventum Premium SFIO

Informacje ogólne

11
sty
2016

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 stycznia 2016 r.

Zgodnie z par. 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji i Inventum Premium SFIO w likwidacji

Więcej
8
lip
2015

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO na dzień 8 lipca 2015 r.

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank Śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO i Inventum Premium SFIO

Więcej
30
cze
2015

Sprawozdania finansowe funduszy Inventum na dzień otwarcia likwidacji

30 czerwca 2015 r. opublikowane zostały sprawozdania finansowe funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO na dzień otwarcia likwidacji 8 stycznia 2015r.

Więcej
30
kwi
2015

Sprawozdania finansowe funduszy Inventum

30 kwietnia 2015 r. opublikowane zostały sprawozdania finansowe funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO za 2014 rok.

Więcej
13
sty
2015

Likwidacja funduszy Inventum – z czego wynika i co oznacza

Likwidacja funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO jest następstwem decyzji KNF z 7 października 2014 r. o cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na prowadzenie działalności. Ponieważ w ustawowym terminie 3 miesięcy od wydania tej decyzji, tj. do 7 stycznia 2015 r., nie nastąpiło przejęcie zarządzania funduszami przez inne towarzystwo, 8 stycznia br. otwarta została ich likwidacja.

Więcej
22
gru
2014

Od czego zależy wartość jednostek uczestnictwa

Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu. Spadki wartości jednostek uczestnictwa w funduszach Inventum wynikają ze składu ich portfeli, czyli od tego, jakie aktywa nabyli zarządzający TFI Inventum.

Więcej
21
gru
2014

Spadek wartości jednostek funduszy Inventum - konsekwencje decyzji inwestycyjnych TFI Inventum

Obecna sytuacja dotycząca funduszy Inventum (m.in. zawieszenie odkupu jednostek uczestnictwa i znaczący spadek ich wartości) to wynik polityki inwestycyjnej prowadzonej przez TFI Inventum.

Więcej
20
gru
2014

Obowiązki depozytariusza przed cofnięciem TFI Inventum zezwolenia na zarządzanie

Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Głównym zadaniem depozytariusza jest prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, deponowanie aktywów nabytych przez zarządzających Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez Towarzystwo.

Więcej
19
gru
2014

Obowiązki depozytariusza po cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na zarządzanie

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, od momentu cofnięcia przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Inventum (tj. od 7 października 2014 r.) fundusze Inventum są reprezentowane przez dwóch dotychczasowych depozytariuszy. Jednym z nich jest ING Bank Śląski SA, który reprezentuje fundusze Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Więcej

Komunikaty 

26
kwi
2016

Ogłoszenie wypłaty środków wierzycielom subfunduszy: Inventum Pieniężny Subfundusz w likwidacji oraz Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A. informuje, iż do końca kwietnia br. wypłaci środki pieniężne wierzycielom subfunduszy Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji oraz Inventum Pieniężny Subfundusz w likwidacji.

Więcej
4
kwi
2016

Zmiana numeru infolinii

W trosce o jakość Naszych usług oraz spełnienie Państwa oczekiwań i potrzeb, uruchomiliśmy infolinię o nowym numerze 32 356 22 86. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00.

Więcej
1
kwi
2016

Ogłoszenie zakończenia likwidacji subfunduszu Idea Ochrony Kapitału w Likwidacji działającego w ramach Funduszu INVENTUM Parasol FIO

Subfundusz Idea Ochrony Kapitału w likwidacji do dnia 6 października 2014 roku zarządzany był przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2014 roku o cofnięciu Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na zarządzanie funduszami.

Więcej
14
gru
2015

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., będący Likwidatorem INVENTUM Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), informuje o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Więcej
14
gru
2015

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Inventum Premium SFIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., będący Likwidatorem INVENTUM Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), informuje o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Więcej
19
paź
2015

Przypomnienie o aktualizacji danych w rejestrze uczestników

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO w likwidacji wraz z wydzielonymi subfunduszami informuje uczestników wyżej wymienionych  funduszy oraz uczestników, którzy złożyli skutecznie zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, ale nie otrzymali w 2014 r. wypłaty wierzytelności o konieczności aktualizacji danych osobowych oraz numeru rachunku bankowego w rejestrze uczestników, jeśli uległy one zmianie.

Więcej
30
kwi
2015

Publikacja sprawozdań finansowych funduszy Inventum za 2014 rok

ING Bank Śląski S.A. jako Likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO informuje, że na stronie klienci-inventum.pl opublikowane zostały zaudytowane sprawozdania finansowe tych funduszy za rok 2014.

Więcej
12
mar
2015

Przypomnienie o zgłaszaniu wierzytelności

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 marca 2015 r., mija termin, w którym wierzyciele winni zgłaszać swoje wierzytelności z tytułu roszczeń nie wynikających z uczestnictwa w Funduszu

Więcej
21
sty
2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subdunduszami

Niniejszym ING Bank Śląski S.A. będąc likwidatorem INVENTUM Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), ogłasza rozpoczęcie likwidacji Funduszu.

Więcej
21
sty
2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Inventum Premium SFIO

Niniejszym ING Bank Śląski S.A. będąc likwidatorem INVENTUM Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), ogłasza rozpoczęcie likwidacji Funduszu.

Więcej

Pytania i odpowiedzi

 • Gdzie mogę zadać pytanie dotyczące funduszy Inventum?
  • Klienci funduszy otwartych Inventum mogą kierować zapytania na skrzynkę email:

  klienci_inventum@ingbank.pl

  • lub pocztą na adres:

  ING Bank Śląski SA,
  Puławska 2,
  02-566 Warszawa,
  z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

  • lub telefonicznie:

  +48 22 537 86 86

  (w godz. 11.00 – 16.00)

 • Gdzie znajdę informacje o decyzjach dotyczących funduszu?

  Na niżej wymienionych stronach internetowych:

 • Dlaczego fundusze Inventum Parasol FIO i Inventum Premium SFIO zostaną zlikwidowane?

  W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 7 października 2014 r.) fundusze Inventum były reprezentowane przez swoich depozytariuszy. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszy Inventum – do 7 stycznia 2015 r. W tym czasie jednym z głównych zadań depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie zdecydowało się jednak na przejęcie zarządzania funduszami Inventum.

  W takiej sytuacji ustawa przewiduje tylko jedno wyjście – likwidację funduszu, której termin zgodnie z ustawą rozpoczyna się z dniem 8 stycznia 2015 r.

 • Na czym konkretnie polegało poszukiwanie nowego TFI dla funduszy Inventum?

  Depozytariusz skierował zapytania ofertowe dotyczące nieodpłatnego przejęcia zarządzania funduszami Inventum do 25 towarzystw funduszy inwestycyjnych, czyli do wszystkich TFI działających na polskim rynku, które mają odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu funduszami otwartymi. Żadne z TFI nie zdecydowało się jednak na przejęcie zarządzania.

 • Czy i jak można dokonać zbycia jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO lub Inventum Premium SFIO?

  Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, w związku z otwarciem likwidacji funduszy Inventum, nie mogą one zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji.

 • Co oznacza likwidacja funduszu dla osób, które posiadają jego jednostki lub złożyły dyspozycje odkupienia jednostek przed zawieszeniem funduszu?

  Likwidacja funduszu zakłada ściągnięcie należności i sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz. Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu, w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (chodzi o prawidłowo złożone dyspozycje przed zawieszeniem odkupywania jednostek). Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

 • Ile potrwa likwidacja funduszy? Kiedy wypłacone zostaną pieniądze posiadaczom jednostek uczestnictwa?

  Okres przeprowadzenia procesu likwidacji oraz kwota, jaka zostanie uzyskana ze sprzedaży aktywów funduszy, są uzależnione od jakości tych aktywów oraz zainteresowania potencjalnych nabywców. 

  Przewidywana data zakończenia likwidacji funduszy Inventum została określona na 8 stycznia 2016 r., jednakże proces zakończenia likwidacji uzależniony jest od zbycia wszystkich aktywów funduszy, w związku z czym wskazany termin może zostać wydłużony. 

  Należy zwrócić uwagę, że w portfelach funduszy Inventum – w wyniku decyzji inwestycyjnych TFI Inventum – znajdują się w dużej mierze niepłynne aktywa, w tym papiery wartościowe spółek, które znajdują się w upadłości. Powoduje to brak możliwości ich szybkiego spieniężenia.

   

 • Gdzie można znaleźć informacje o przebiegu likwidacji funduszy? Jakie informacje będą udostępniane i jak często?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone zostały sprawozdania finansowe funduszy na dzień otwarcia likwidacji, tj. 8 stycznia 2015 r.  Sprawozdania te zostały opublikowane 30 czerwca 2015 r.

  Likwidacja funduszy będzie przeprowadzana wg harmonogramu, który został przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego. KNF będzie również na bieżąco informowana o postępach likwidacji.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest ponadto zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. 

  Najważniejsze informacje dotyczące funduszy Inventum będą publikowane w dedykowanym serwisie internetowym pod adresem www.klienci-inventum.pl

   

 • Skąd mam wiedzieć, ile warte są obecnie posiadane przeze mnie jednostki uczestnictwa. Czy ich wycena będzie wciąż na bieżąco publikowana?

  W okresie likwidacji fundusz nie sporządza i nie publikuje bieżących wycen jednostek uczestnictwa.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest natomiast zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. Informacje półroczne będą zawierać m.in. dane o wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa.

 • Czy w związku z rozpoczęciem likwidacji funduszu, którego jednostki posiadam, powinienem coś zrobić? Na przykład zgłosić się na jakąś listę?

  Posiadacze jednostek uczestnictwa nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane Uczestnika były na bieżąco aktualizowane, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

 • Gdzie mogę sprawdzić, czy Likwidator ma moje aktualne dane? Jak mogę je zaktualizować?

  Bank, jako likwidator funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO  nie prowadzi rejestru uczestników tych funduszy ani serwisu iRejestr.

  W celu weryfikacji Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Agent Transferowy (PSAT).

  Numery infolinii PSAT:

  • +48 22 32 04 785 (informacje dotyczące realizacji zleceń w godz. 8-16)
  • +48 22 32 04 786 (obsługa klienta w godz. 9-17)

  W przypadku konieczności aktualizacji Państwa danych osobowych lub numeru rachunku bankowego, należy dokonać takiej aktualizacji osobiście lub korespondencyjnie na adres:

  ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
  ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa

  Uwaga! Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu.

 • Jakie były obowiązki Banku-depozytariusza (po cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na zarządzanie)?

  Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, od momentu cofnięcia przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Inventum (tj. od 7 października 2014 r.) fundusze zarządzane przez to TFI były reprezentowane przez dwóch dotychczasowych depozytariuszy. Jednym z nich był ING Bank Śląski SA, który na mocy decyzji KNF reprezentował fundusze Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

  Funkcję, jaką pełnił depozytariusz funduszy zarządzanych wcześniej przez TFI Inventum, określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Depozytariusz pełnił jedynie funkcję reprezentanta funduszy, co oznacza, że nie podejmował decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to TFI.

  Do głównych obowiązków depozytariusza należało zapewnienie ciągłości operacyjnej, podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności oraz poszukiwanie Towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami. 

 • Jakie były obowiązki depozytariusza przed cofnięciem TFI Inventum zezwolenia na zarządzanie?

  Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Głównym zadaniem depozytariusza jest deponowanie aktywów nabytych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działające w imieniu i na rzecz danego funduszu. Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu nie ma tez narzędzi  aby wpływać na ten proces  Obowiązki depozytariusza określa ustawa o funduszach inwestycyjnych w art. 72 - do jego zadań należą:

  - prowadzenie rejestru aktywów funduszu,

  - nadzorowanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,

  - nadzorowanie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie, czy umowy z uczestnikami funduszu rozliczane są terminowo,

   - sprawdzanie, czy obliczanie przez fundusz wartości netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem,

  - nadzorowanie zgodnego z zapisami statutowymi wykorzystania dochodów funduszu.

  Depozytariusz nie ma żadnych możliwości wpływania na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez TFI określonych papierów wartościowych. 

 • Co to są należności od Inventum 20 FIZAN, z czego wynikają, kiedy zostaną spłacone?

  W 2013 roku fundusze Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO zawarły umowy sprzedaży tzw. trudnych aktywów do funduszu Inventum 20 FIZAN (dalej jako „FIZAN”). Wszystkie wymienione fundusze zarządzane były wówczas przez Inventum TFI.

  Wspomniane trudne aktywa to papiery wartościowe oraz wierzytelności spółek, które z różnych przyczyn  miały problemy finansowe, wskutek czego przestały regulować zobowiązania, a wartość wyemitowanych przez nie papierów wartościowych znacząco spadła. Przykładem takiej spółki jest DSS (Dolnośląskie Surowce Skalne), jedna z firm, które budowały autostrady na Euro 2012. Obecnie DSS jest w trakcie postępowania upadłościowego. Odzyskanie utraconych środków jest procesem trudnym i nie gwarantującym sukcesu. Można to osiągnąć m.in. w trakcie długotrwałych procesów restrukturyzacyjnych lub występując jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i czekając na zwrot środków ze spieniężanego majątku spółki.

  Według informacji posiadanych przez Likwidatora, Inventum TFI z takim właśnie zamiarem przekazało aktywa do funduszu Inventum 20 FIZAN, który jest funduszem zamkniętym i w którym takie aktywa mogą być stopniowo restrukturyzowane. Wspomniana umowa sprzedaży zakładała przeniesienie papierów wartościowych, ale z odroczonym terminem zapłaty. W praktyce, zapłata za poszczególne aktywa miała następować stopniowo, w miarę odzyskiwania środków przez FIZAN. To właśnie te odroczone płatności są należnościami stanowiącymi duży udział w aktywach Inventum Premium SFIO oraz subfunduszy w ramach Inventum Parasol FIO. Niestety, do 7 stycznia 2015 r. (ostateczny termin płatności należności)  należności te nie zostały uregulowane.

  Jako Likwidator funduszy otwartych Inventum, nie mamy wpływu na działania nowego zarządzającego FIZAN. Nie mamy też wiedzy, jakie faktyczne działania podejmuje on w celu pozyskania środków i uregulowania zaległych zobowiązań. Zamierzamy natomiast utrzymywać stały kontakt z nowym zarządzającym FIZAN i będziemy podejmować wszelkie możliwe kroki, w celu odzyskania należnych środków.

   

 • Kim jest wierzyciel i dlaczego wierzyciele są spłacani w pierwszej kolejności?

  Zgodnie z art. 249.1. Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w procesie likwidacji w pierwszej kolejności należy uregulować zobowiązania wierzycieli funduszu, a wiec takich osób/podmiotów, które złożyły zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, a nie otrzymali środków finansowych, ponieważ subfundusze wchodzące w skład funduszu Inventum Parasol FIO oraz fundusz Inventum Premium SFIO, miały problemy z płynnością finansową  i nie realizowały tego typu zleceń. 

 • Co konkretnie oznacza „pozyskanie płynności” przez subfundusz Inventum Obligacji FIO i Inventum Pieniężny FIO? Czy spieniężone zostały wszystkie aktywa tych subfunduszy?

  Na obecnym etapie likwidacji, uzyskane środki pieniężne ze spieniężonych już aktywów wskazanych subfunduszy, pozwalają na wypłatę wszystkich zaległych wierzytelności. Nie wszystkie aktywa zostały jeszcze spieniężone na przedmiotowych subfunduszach, stąd brak możliwości zakończenia ich likwidacji oraz wypłaty środków uczestnikom. 

 • Kiedy pozostali uczestnicy otrzymają jakiekolwiek wypłaty? Czy będzie to możliwe przed zakończeniem likwidacji pozostałych subfunduszy w ramach Parasol FIO czy dopiero po?

  Uczestnicy będą czekali na wypłatę środków na koniec likwidacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Zakończenie likwidacji poszczególnych subfunduszy i wypłata środków uczestnikom tych subfunduszy nie jest uzależniona od zakończenia likwidacji całego Parasola FIO.

RozwińZwiń

Terminy zawieszenia 

Aktualne terminy zawieszenia zbywania jednostek Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasolowy FIO z subfunduszami podane są poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowej w dniu 7 października 2014 r. decyzji o cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na prowadzenie działalności, Fundusze nie zbywają jednostek uczestnictwa w całym okresie, w którym reprezentowane są przez Depozytariusza.

W związku z otwarciem likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Premium SFIO, zgodnie z art. 246 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, od 8 stycznia 2015 r. fundusze te nie mogą zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji.

FUNDUSZ AKTUALNE TERMINY ZAWIESZENIA
Inventum Premium SFIO od 06.08.2014
do 07.01.2015

Inventum Parasol FIO

 • Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz
od 08.09.2014
do 07.01.2015

Inventum Parasol FIO

 • Inventum Akcji Subfundusz
 • Inventum Obligacji Subfundusz
 • Inventum Surowce Plus Subfundusz
 • Inventum Rynków Wschodzących Subfundusz
 • Inventum Zrównoważony Subfundusz
 • Inventum Pieniężny Subfundusz
od 08.12.2014
do 07.01.2015

Inventum Parasol FIO

 • Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz
od 18.12.2014
do 07.01.2015

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 356 22 86
od pn do pt
(w godz. 11.00 – 16.00)

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość